Blog o ubezpieczeniach

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco  zwane ubezpieczeniem AC to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek różnego rodzaju zdarzeń losowych a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży. To, co obejmuje ubezpieczenie Autocasco, zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń oraz Twoich preferencji, jako osoby ubezpieczającej pojazd. Oferta ubezpieczeniowa oraz zakres ochrony, które proponuje […]

Ubezpieczenie samochodu

Posiadamy bogatą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferujemy ubezpieczenie samochodu w szerokim zakresie i różnych wariantach.   Ubezpieczenia podstawowe: OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące swoim zakres ochrony szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tych pojazdów więcej AC – ubezpieczenie autocasco Ubezpieczenie AC zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia […]

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ubezpieczenie domu lub mieszkania   to kompleksowa ochrona nieruchomości, oraz jej wyposażenia od szeregu zdarzeń losowych, w tym również od kradzieży z włamaniem i rabunku.   Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które: są właścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania mają spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego lub mieszkania budują lub rozbudowują lub budują dom jednorodzinny mieszkają w […]

Ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pozwala Tobie i Twojej rodzinie na bezpłatny dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych placówkach medycznych na terenie całego kraju. Wykupując prywatną opiekę medyczną każdy Ubezpieczony otrzymuje Kartę Ubezpieczenia, która umożliwia dostęp do świadczeń medycznych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia. Dostępnych jest kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się […]

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne   Ubezpieczenie turystyczne (ubezpieczenie podróży) to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, czy biznesowych.   Zakres ochrony ubezpieczenia może obejmować m.in.: koszty leczenia, koszty transportu i repatriacji, następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”, koszty ratownictwa, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż, koszty opóźnienia dostarczenia bagażu, koszty […]