Blog o ubezpieczeniach

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym   Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – to ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. OC w życiu prywatnym chroni w sytuacjach gdy w związku z czynnościami życia codziennego (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia jesteś, w myśl przepisów prawa zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ponadto, […]

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco  zwane ubezpieczeniem AC to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek różnego rodzaju zdarzeń losowych a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży. To, co obejmuje ubezpieczenie Autocasco, zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń oraz Twoich preferencji, jako osoby ubezpieczającej pojazd. Oferta ubezpieczeniowa oraz zakres ochrony, które proponuje […]

Ubezpieczenie samochodu

Posiadamy bogatą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferujemy ubezpieczenie samochodu w szerokim zakresie i różnych wariantach.   Ubezpieczenia podstawowe: OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące swoim zakres ochrony szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tych pojazdów więcej AC – ubezpieczenie autocasco Ubezpieczenie AC zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia […]

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ubezpieczenie domu lub mieszkania   to kompleksowa ochrona nieruchomości, oraz jej wyposażenia od szeregu zdarzeń losowych, w tym również od kradzieży z włamaniem i rabunku.   Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które: są właścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania mają spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego lub mieszkania budują lub rozbudowują lub budują dom jednorodzinny mieszkają w […]

Ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pozwala Tobie i Twojej rodzinie na bezpłatny dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych placówkach medycznych na terenie całego kraju. Wykupując prywatną opiekę medyczną każdy Ubezpieczony otrzymuje Kartę Ubezpieczenia, która umożliwia dostęp do świadczeń medycznych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia. Dostępnych jest kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się […]