Wypadek samochodowy za granicą


Wypadek samochodowy za granicą – jak postąpić?

 

W przypadku likwidacji szkody z OC należy wziąć pod uwagę dwa warianty. Polski kierowca może być bowiem sprawcą lub poszkodowanym w zdarzeniu drogowym.

Procedury dochodzenia odszkodowania są uzależnione od tego w jakim państwie doszło do zdarzenia, oraz od tego
w jakich państwach zarejestrowane były pojazdy uczestników wypadku.

 

Wypadek samochodowy za granicą – Polski kierowca jest poszkodowany

Jeśli szkoda powstanie w kraju należącym do UE poszkodowany obywatel polski może dochodzić swoich roszczeń
od zagranicznego zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku. Można to zrobić
za pośrednictwem polskiego zakładu ubezpieczeń, który jest reprezentantem ds. roszczeń tego
(zagranicznego) zakładu ubezpieczeń (posiadanie takiego reprezentanta w każdym kraju unijnym jest obowiązkowe).

Reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego ubezpieczyciela na terenie Polski można odnaleźć wypełniając formularz
za pośrednictwem UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) lub PBUK (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

 

Wypadek samochodowy za granicą – Polski kierowca jest sprawcą

W sytuacji, gdy obywatel polski, kierujący pojazdem zarejestrowanym w Polsce, jest sprawcą wypadku za granicą,
policjant lub poszkodowany spisuje na miejscu nr rejestracyjny, markę jego pojazdu, dane personalne, oraz numer
polisy OC i nazwę ubezpieczyciela. Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie wypełnienie formularza wspólnego
oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

W przypadku szkody wyrządzonej innym uczestnikom wypadku, będzie ona likwidowana w kraju zdarzenia przez zagranicznego korespondenta polskiego ubezpieczyciela, u którego wykupiliśmy polisę OC,zgodnie z przepisami
prawnymi miejsca zdarzenia. Szkodę do polskiego przedstawiciela za granicą zgłasza najczęściej poszkodowany obcokrajowiec.

 

PAMIĘTAJ !

Nigdy nie należy oddawać oryginalnego dokumentu ubezpieczenia OC, ani podpisywać dokumentów i oświadczeń
w języku obcym, którego nie znamy.

Wybierając się w podróż samochodem za granicę – zabierz wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym w języku angielskim.