Ubezpieczenie turystyczne


Ubezpieczenie turystyczne

 

Ubezpieczenie turystyczne (ubezpieczenie podróży) to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę

w celach wypoczynkowych, turystycznych, czy biznesowych.

 

Zakres ochrony ubezpieczenia może obejmować m.in.:

 • koszty leczenia,

 • koszty transportu i repatriacji,

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,

 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”,

 • koszty ratownictwa,

 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,

 • bagaż, koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,

 • koszty przerwania podróży,

 

W zależności od charakteru wyjazdu, ubezpieczenie turystyczne możesz rozszerzyć ochronę
o ryzyko związane z :

 • wyczynowym uprawianiem sportu,

 • uprawianiem sportów zimowych,

 • sportami wysokiego ryzyka,

 • pracą fizyczną za granicą,

 • następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych,

 • czy pasywnego udziału w wojnie lub aktach terroru

 

Pamiętaj!

Ubezpieczenie turystyczne (podróży) to również świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),

wydawana przez NFZ na wniosek obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat ubezpieczenia turystycznego?
Skontaktuj się z nami:  adres dojazd i telefon