Ubezpieczenia dla branży medycznej

Ubezpieczenia dla branży medycznej TU INTER Polska S.A. to wyspecjalizowane pakiety
ubezpieczeniowe dedykowane branży medycznej.

Ubezpieczenia adresowane są do podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz osób, które wykonują
zawód medyczny niezależnie od formy jego wykonywania  (działalność gospodarcza, umowa cywilno-prawna,
umowa o pracę), min. do:
 • lekarzy, lekarzy dentystów
 • psychologów
 • pielęgniarek, położnych, pomocy dentystycznej
 • rehabilitantów, fizjoterapeutów,
 • ratowników medycznych
Wśród ubezpieczeń dla branży medycznej wyróżniamy ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

 

KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWEMU UBEZPIECZENIU?

 

Do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia medycznego są zobowiązani:
 • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą (wpisane do Rejestru Podmiotów Leczniczych
  prowadzonego przez Wojewodę)
 • lekarze i lekarze dentyści oraz pielęgniarki i położne, którzy prowadzą indywidualną lub grupową praktykę
  w ramach własnej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna prowadząca działalność lub w formie spółki
  cywilnej, jawnej lub partnerskiej. W przypadku lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzących działalność
  gospodarczą w formie spółek obowiązek ubezpieczenia odnosi się do każdej osoby będących wspólnikami
  lub partnerami spółki (w ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne
  wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki)
 • osoby posiadające fachowe uprawnienia i udzielające świadczenia zdrowotne w ramach wykonywanej działalności gospodarczej (np. rehabilitant, fizjoterapeuta, specjalista terapii uzależnień), które pracują w ramach
  umów z NFZ
 • podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące
  przedmiotami ortopedycznymi np. apteki, sklepy optyczne, ortopedyczne, sklepy z aparatami słuchowymi,
  które podpisały umowy z NFZ w sprawie zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące
  przedmiotami ortopedycznymi

 

Zgodnie z przepisami art. 18 i 25 ustawy o działalności leczniczej od 1 stycznia 2012 r. lekarz wykonujący
działalność leczniczą (podmiot leczniczy) w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej (we wszystkich formach
praktyk) jest obowiązany posiadać jedno ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Ubezpieczenia obowiązkowe osób i podmiotów związanych z działalnością leczniczą regulują Rozporządzenia
Ministra Finansów.
Oprócz ubezpieczeń obowiązkowych Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują również całą gamę produktów
dobrowolnych, pozwalających na jeszcze skuteczniejszą ochronę, m.in.:
 • Ubezpieczenie OC Lekarza i Lekarza Dentysty
 • Ubezpieczenie OC Pielęgniarki i Położnej
 • Ubezpieczenie OC Ratownika Medycznego
 • Ubezpieczenie OC dla Przedstawicieli pozostałych Zawodów Medycznych
 • Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna
 • Ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW
 • Ubezpieczenie INTER kontrakt

Zobacz: ubezpieczenia dla Fizjoterapeuty

Ubezpieczenie dla fizjoterapeutów

Pakiet INTER Fizjoterapeuci

 

Skontaktuj się z nami: JT Finanse Ubezpieczenia 30-683 Kraków, Nowosądecka 82