Dokumenty oraz przydatne linki

Dokumenty / Formularze

 

Wspólne oświadczenie o wypadku drogowym – pdf (wzór PIU wersja polska)
Wspólne oświadczenie o wypadku drogowym – pdf(wzór PIU wersja polsko-angielska)
Wzór pisma wypowiedzenia OC komunikacyjnego – pdf
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obowiązkowego rolników – pdf  (Wzór Gothaer)
Wzór powiadomienia o zbyciu pojazdu – pdf
Inne wzory pism -na stronie: Rzecznik Finansowy

 

——————————————————————————————————————————————

Przydatne linki

 

UFG         

              pbuk1 Dokumenty oraz przydatne linki

 serwis poświęconym prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym

 

Zapraszamy do naszego biura  ubezpieczeń

JT Finanse Ubezpieczenia 30-683 Kraków, Nowosądecka 82 Polska