Ubezpieczenie samochodu


Posiadamy bogatą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferujemy ubezpieczenie

samochodu w szerokim zakresie i różnych wariantach.

 

Ubezpieczenia podstawowe:

 • OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące swoim zakres ochrony szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
  z ruchem tych pojazdów więcej

 • ACubezpieczenie autocasco

  Ubezpieczenie AC zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia albo utraty ubezpieczonego pojazdu i jego wyposażenia. Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia
  zależnie od indywidualnych potrzeb więcej

 

dodatkowe rozszerzenia to m.in.:

 • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

  to ubezpieczenie komunikacyjne chroniące Ciebie i osoby znajdujące się z Tobą w pojeździe.

 • Ubezpieczenie Assistance

  zapewni Ci pomoc w razie wypadku. W szerszych zakresach także w razie kradzieży pojazdu, awarii,
  braku paliwa, złapania gumy, zatrzaśnięcia kluczyków czy rozładowania akumulatora

 • Szyby

  ubezpieczenie szyb zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w Twoim pojeździe w przypadku
  ich uszkodzenia (np. na skutek wandalizmu).

 • Zielona Karta Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy czytaj więcej

 • BLS (bezpośrednia likwidacja szkód)

 • Ochrona prawna

 • Nieredukcyjna suma ubezpieczenia – zapewniająca pełną ochronę także po wypłacie odszkodowania

 • Stała suma ubezpieczenia

  utrzymanie określonej w polisie sumy ubezpieczenia przez cały rok (W momencie wystąpienia szkody
  za wartość pojazdu uznaje się sumę ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia).

 • Ochrona utraty zniżek

  ochroni klientów od utraty zniżki za  bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w przypadku wystąpienia
  jednej szkody (dotyczy zniżek w Towarzystwie Ubezpieczeń w którym jest zawarte ubezpieczenie)

   

 

Sprawdź kto ma najtańsze ubezpieczenie OC i AC dla Twojego samochodu!

Kraków, ul. Nowosądecka 82, telefon: (12) 4110892; lub +48 500 213 507
dojazd do biura JT Finanse Ubezpieczenia