Ubezpieczenie Autocasco


Ubezpieczenie Autocasco 

zwane ubezpieczeniem AC to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które pokrywa koszty
naprawy samochodu uszkodzonego wskutek różnego rodzaju zdarzeń losowych a także zapewnia rekompensatę
w razie jego kradzieży.
To, co obejmuje ubezpieczenie Autocasco, zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń oraz Twoich
preferencji, jako osoby ubezpieczającej pojazd. Oferta ubezpieczeniowa oraz zakres ochrony, które proponuje
dany ubezpieczyciel określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

 

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

W zależności od wariantu Autocasco na jaki się zdecydujesz, ubezpieczenie to chronić będzie Twój pojazd
od różnych zdarzeń. Najczęściej ubezpieczenie AC obejmuje szkody:

 • powstałe w wyniku wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami
  znajdującymi się poza pojazdem,

 • spowodowane przez zdarzenia losowe min. takie jak: pożar, uderzenie pioruna, huragan, zalanie,
  deszcz nawalny, upadek drzewa, itp

 • tzw. parkingowe – uszkodzenia spowodowane przez nieznanych sprawców

 • kradzieżowe pojazdu lub jego części

 

Nie potrzebujesz pełnego ubezpieczenia Autocasco? Skorzystaj z MiniCasco

AC MINI – zakres ubezpieczenia może obejmować obejmuje:

 • kradzież pojazdu

 • szkodę całkowitą – koszt naprawy po szkodzie przekracza 70% wartości pojazdu sprzed szkody

 • żywioły (pożar, huragan, powódź, grad…)

 

Oferowane przez ubezpieczycieli ubezpieczenie AC może zostać rozszerzone m.in. o pomoc Assistance,
klauzulę ochrony zniżki, ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i inne.

 

Więcej na temat ubezpieczenia komunikacyjnego Autocasco w serwisie  Rzecznika Finansowego

 

Szukasz dobrego ubezpieczenia?
Skontaktuj się z nami: przyjdź, napisz lub zadzwoń.