Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym


Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – to ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych
osobom trzecim. OC w życiu prywatnym chroni w sytuacjach gdy w związku z czynnościami życia
codziennego (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia jesteś, w myśl przepisów prawa
zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ponadto, ubezpieczenie to zapewnia
pokrycie kosztów ochrony prawnej tj. opłacenia obrońcy, biegłych i rzeczoznawców itp.

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje najczęściej np:

 • zalania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów,

 • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze,

 • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę,

 • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów np. jazdy na nartach, grze
  w piłkę nożną czy koszykówkę,

 • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie,

 • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku,

 

Zakres może zostać rozszerzony dodatkowo o:

 • szkody wyrządzone przez pomoc domową lub opiekunkę zatrudnioną przez Ubezpieczającego,

 • szkody wyrządzone przez psy

 • szkody związane z użyciem broni palnej,

 • szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu, w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych,

 • szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym?

Skontaktuj się z nami