Ubezpieczenie OC


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC)

 

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby,
która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła nim szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie OC daje więc
możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane, chroniąc jednocześnie kierowcę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych szkód.

Umowę ubezpieczenia zawiera się co do zasady na okres 1 roku.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym.

Chroni Cię nie tylko na terytorium Polski, ale także w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Andorze, Chorwacji, Serbii i Szwajcarii.

Ubezpieczenie OC chroni Cię przed szkodami do wysokości:

5 mln EUR w przypadku szkód osobowych, oraz
1 mln EUR w przypadku szkód w mieniu.

Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC reguluje Ustawa OC z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Oferowane przez ubezpieczycieli ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o Zielona Kartę, NNW, pomoc Assistance, klauzulę ochrony zniżki, ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i inne.

 

Kierowco pamiętaj !
Bez obowiązkowego ubezpieczenia OC narażasz się na płacenie – z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Dodatkowo za brak polisy OC grożą także surowe kary finansowe.

Więcej  na tema kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu czytaj na Kary za brak OC w 2016 roku

 

Od 1 kwietnia 2015 roku dostępna jest usługa Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) -system, umożliwiający naprawę auta lub uzyskanie odszkodowania u swojego ubezpieczyciela OC, a nie jak dotąd u ubezpieczyciela sprawcy szkody.

 

Szukasz taniego ubezpieczenia OC ?

Skontaktuj się z nami: Agencja Ubezpieczeń JT Finanse