Kary za brak OC w 2016 roku


Jakie kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych w 2016 roku?

 

Obowiązek ubezpieczenia mają posiadacze wszystkich pojazdów podlegających
rejestracji. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia samochód
obowiązkowego musi liczyć się z koniecznością zapłaty kary, która
w 2016 roku będzie o 6 procent wyższa niż obecnie. W zależności od rodzaju pojazdu grzywna może wynieść nawet 5 550 złotych.

 

 

Jak ustalana jest wysokość opłaty karnej za brak OC?

 

Wysokość, tryb nakładania i dochodzenia opłat karnych ściśle określone zostały przez przepisy ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.  Wysokość kary uzależniona jest od:

– kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce w roku kontroli

– rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego
    wynagrodzenia za pracę,

  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

– okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,

  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,

  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

 

Wysokość opłat karnych za brak OC w 2016 roku:

 

Uwaga!

Wysokość kary nie podlega negocjacjom a wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiązkowego OC

 

Pamiętajmy również, że polisa OC to nie tylko obowiązek ale przede wszystkim ochrona posiadacza pojazdu i kierującego
przed koniecznością zapłaty -z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania dla ofiar wypadku
spowodowanego nieubezpieczonym pojazdem.

 

 

Źródło: www.ufg.pl