NNW dla Twojego dziecka


GENERALI, Z MYŚLĄ O NASTĘPSTWACH NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

GRUPA OTWARTA – PAKIET DLA DZIECKA

 

Od 4 sierpnia 2016 r. w ofercie Generali dostępny jest nowy produkt: Ubezpieczenie NNW dla Twojego Dziecka

 

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla:

 •  dzieci od dnia urodzenia do 18. roku życia, w tym:

  – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

  – dzieci w wieku przedszkolnym

  – dzieci pracowników firm

  – dzieci, które uprawiają sport lub są członkami szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych

 • studentów do 26. roku życia, jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym

 

Zalety pakietu NNW dziecka ?

 • szeroki zakres ubezpieczenia

 • możliwość wyboru jednego z czterech wariantów ubezpieczenia

 • zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18. roku życia

 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie

 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa, tj. w szkole, w domu, na wakacjach

 • niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia

 • prosty proces likwidacji szkód (możliwość zgłoszenia szkody osobiście w oddziale, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną)

 • minimum formalności

 

Wybierz indywidualne ubezpieczenie dla Dziecka zapewniające kompleksową ochronę przed skutkami Nieszczęśliwych Wypadków:

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA
SUMY UBEZPIECZENIA
 pakiet
OSZCZĘDNY
OPTYMALNY
MAKSYMALNY
PRESTIŻ
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW*
10 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
5 000 zł
5 000 zł
15 000 zł
25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW*  –system świadczeń progresywnych
10 000 zł (50 000 zł za 100%uszczerbku)
20 000 zł (100 000 zł za 100%uszczerbku)
30 000 zł (150 000 zł za 100%uszczerbku)
50 000 zł (250 000 zł za 100%uszczerbku)
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego
5 000 zł
6 000 zł
7 000 zł
10 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW* (do 180 dni)
4 000 zł (40 zł za dzień do 14 dni /20zł za dzień powyżej 14 dni, dodatkowo OIOM 40 zł za każdy dzień – max. przez 5 dni)
4 500 zł (45 zł za dzień do 14 dni /22,50zł za dzień powyżej 14 dni dodatkowo OIOM 45 zł za każdy dzień – max. przez 5 dni)
6 000 zł (60 zł za dzień do 14 dn i/30zł za dzień powyżej 14 dni, dodatkowo OIOM 60 zł za każdy dzień – max. przez 5 dni)
10 000 zł (100 zł za dzień do 14 dni /50zł za dzień powyżej 14 dni, dodatkowo OIOM 100 zł za każdy dzień – max. przez 5 dni)
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej lub nauki wskutek NW*
3 000 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego –następstwa NW*
500 zł
750 zł
1 000 zł
1 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego
20 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW*
1 500 zł (do 200 zł/ząb)
1 500 zł (do 200 zł/ząb)
1 500 zł (do 200 zł/ząb)
1 500 zł (do 200 zł/ząb)
Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW*
2 000 zł
2 500 zł
5 000 zł
10 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW*
2 000 zł
2 500 zł
5 000 zł
10 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa NW*
2 000 zł
2 500 zł
5 000 zł
10 000 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW*
2 000 zł
2 500 zł
3 500 zł
5 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek NW*
500 zł
500 zł
500 zł
750 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta
200 zł
250 zł
300 zł
300 zł
Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem zatrucia pokarmowego Ubezpieczonego
1 000 zł (10 zł/ dzień)
1 500 zł (15 zł/ dzień)
2 000 zł (20 zł/ dzień)
3 000 zł (30 zł/ dzień)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
300 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Sepsy
1 000 zł
1 500 zł
2 000 zł
3 000 zł
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym zakupu wózka inwalidzkiego – następstwa NW*
3 000 zł
6 000 zł
9 000 zł
10 000 zł
SKŁADKA ROCZNA
30,00 zł
55,00 zł
83,00 zł
169,00 zł
*NW –nieszczęśliwy wypadek

Sam zdecyduj jakim ubezpieczeniem NNW będzie objęte Twoje dziecko !

 

Kontakt do naszego biura ubezpieczeń JT Finanse