Ubezpieczenie dla Fizjoterapeutów


Ubezpieczenie dla Fizjoterapeutów

 

Z dniem 1 sierpnia 2016 INTER rozpoczął sprzedaż dedykowanego fizjoterapeutom pakietu ubezpieczeń zawodowych.

Pakiet INTER Fizjoterapeuci to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa sfery zawodowej fizjoterapeutów. Oprócz dobrowolnego ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną 50 000 Euro, w pakiecie otrzymujesz ochronę prawną
oraz zabezpieczenie finansowe na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny.

 

W zakresie pakietu ubezpieczeń INTER Fizjoterapeuci znajdziesz:

  • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty (Ubezpieczenie od szkód powstałych w mieniu – nie tylko na osobie)

  • Ochronę prawną w przypadku roszczeń i w trakcie trwania procesów sądowych

  • Refundację kosztów badań w kierunku obecności wirusów HIV i WZW wraz z refundacją kosztów kuracji antyretrowirusowej

  • Wypłatę świadczeń za szkody związane z agresją pacjenta

  • Ubezpieczenie na wypadek naruszenia praw pacjenta

 

Ubezpieczenie dla Fizjoterapeutów oferowane jest w dwóch wariantach do wyboru.

Pakiet INTER Fizjoterapeuci

Wariant Standard

Wariant Premium

1. Ubezpieczenie OC Dobrowolne

Ochrona przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta.

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Suma gwarancyjna
50 000 Euro

Suma gwarancyjna
100 000 Euro

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  za szkody w mieniu

x

x

Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta (Klauzula nr 9)

 

x

Możliwość dokupienia OC Obowiązkowego.

2. Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna –  pomoc prawna w życiu zawodowym i w ruchu drogowym.Opiniowanie kontraktów z podmiotami leczniczymi!

Ochrona prawna w życiu zawodowym

Ochrona przed dochodzeniem odszkodowań, w sprawach zawodowych,  skierowanych przeciwko fizjoterapeucie

x

x

Telefoniczna asysta prawna – konsultacje telefoniczne z prawnikami specjalizującymi się w prawie medycznym

x

x

Ochrona prawna w sprawach związanych z ruchem drogowym

Przygotowywanie i analiza umów i dokumentów związanych z pojazdami mechanicznymi

x

x

Wsparcie prawne w sprawach karnych oraz o wykroczenia w ruchu drogowym

x

x

3. Ubezpieczenie INTER Ochrona HIV / WZW – ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny.

Koszty badań i leczenia, poniesione przez fizjoterapeutę po ekspozycji na materiał zakaźny

Świadczenie z tytułu przeprowadzenia konsultacji lekarskich i wykonania badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji

x

x

Świadczenie z tytułu zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji

x

x

Świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub zakażenia wirusem WZW po ekspozycji

x

x

Koszty następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), którym fizjoterapeuta uległ w okresie ubezpieczenia na terytoriach wszystkich państw świata, również wskutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

x

Świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

 

x

Ochrona na wypadek agresji pacjenta

W przypadku napaści fizycznej, w trakcie wykonywania pracy, zapewniamy pomoc finansową

x

x

 

Swoją ochronę ubezpieczeniową fizjoterapeuci mogą rozszerzyć o dodatkowe produkty, dedykowane i zarezerwowane wyłącznie dla branży medycznej m.in. ubezpieczenie mieszkania i domu, ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, roczne ubezpieczenie turystyczne.

 

Jesteś zainteresowany? Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami: JT Finanse Ubezpieczenia