Warta Ochrona

Warta Ochrona

Ubezpieczenie Warta Ochrona

Ubezpieczenie na życie jest nieocenionym wsparciem dla rodziny w trudnych chwilach. Nie myślimy o tym gdy jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. A warto!

Przedmiotem ubezpieczenia Warta Ochrona jest życie Ubezpieczonego (umowa podstawowa – zgon), a w przypadku zawarcia umów dodatkowych również jego zdrowie.

Ochroną życia i zdrowia, w ramach jednej umowy, może zostać objęty małżonek/partner (jako Współubezpieczony),
oraz dzieci Ubezpieczonego lub/i Współubezpieczonego.

Warta Ochrona oferuje możliwość ubezpieczenia zdrowia na kwotę nawet 600 000 zł. Oznacza to, że gdyby
posiadacz polisy poważnie zachorował i potrzebował środków na leczenie, to otrzyma WYSOKIE ŚWIADCZENIE.

 

Komu polecamy ubezpieczenie Warta Ochrona?

Polisa Warta Ochrona przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich
na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony dla siebie i swojej rodziny.

 

Kto może zawrzeć umowę?

Każda osoba, Ubezpieczony jak i Współubezpieczony może dokonać wyboru ryzyk bądź pakietów najbardziej
mu odpowiadających zarówno dla siebie, jak i dziecka.
Współubezpieczonym może być Małżonek lub Partner. Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku 18-65 lat,
a w przypadku dzieci – od ukończonego 1 roku życia do 18 roku życia.
Osobne pakiety mogą dotyczyć nie tylko małżonków lub partnerów, ale również ich dzieci, niezależnie od tego,
czy dzieci pochodzą z obecnego związku, czy poprzedniego.

 

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach:
Wariant A –> pakiety z określonymi umowami i sumami ubezpieczenia
Wariant B –> możliwość dowolnego wyboru ryzyk i sum ubezpieczenia.

 

Okres umowy

Umowa zawierana jest na czas określony wybrany przez Klienta, nie krótszy jednak niż 5 lat. Umowa podstawowa
jest zawierana na okres nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy po ukończeniu 70 lat.

 

Składki

Składka może być płatna z góry miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w wysokości i terminach określonych
w umowie. Za wszystkie wybrane pakiety oraz za wszystkie ubezpieczone osoby składka płatna jest łącznie na jeden rachunek bankowy wskazany w umowie.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia Warta Ochrona

 

Jesteś zainteresowany, chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: 12 38 48 161 (dla telefonów komórkowych), 801 007 047 (dla telefonów stacjonarnych)
lub przyjdź do naszej agencji ubezpieczeniowej ul. Nowosądecka 82 w Krakowie. 

Mapa dojazdu do biura JT Ubezpieczenia