Blog o ubezpieczeniach

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne   Ubezpieczenie turystyczne (ubezpieczenie podróży) to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, czy biznesowych.   Zakres ochrony ubezpieczenia może obejmować m.in.: koszty leczenia, koszty transportu i repatriacji, następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”, koszty ratownictwa, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż, koszty opóźnienia dostarczenia bagażu, koszty […]

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC)   Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła nim szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie OC daje więc możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane, chroniąc jednocześnie kierowcę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych szkód. Umowę ubezpieczenia zawiera się co do zasady na okres 1 roku. […]