Blog o ubezpieczeniach

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC)   Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła nim szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie OC daje więc możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane, chroniąc jednocześnie kierowcę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych szkód. Umowę ubezpieczenia zawiera się co do zasady na okres 1 roku. […]