Wyniki rynku ubezpieczeń za 2015 rok


Wyniki rynku ubezpieczeń za 2015 rok

 

Polska Izba Ubezpieczeń podała wyniki rynku ubezpieczeń za 2015 rok

 

Dane ogółem:
Ogółem wartość składek na rynku ubezpieczeń wyniosła 54,8 mld zł (spadek o 0,23 proc.)
Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem wyniosła 34,8 mld zł (wzrost o 2 proc.)
Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń OC pojazdów lądowych (w tym OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych) wyniosły 6,8 mld zł (wzrost o 15,8 proc.) – to najwyższa kwota w historii ubezpieczeń w Polsce
Zysk netto ubezpieczycieli (łącznie ubezpieczyciele życiowi i majątkowi) wyniósł 5,7 mld zł (spadek o 14,3 proc.)

 

Ubezpieczenia komunikacyjne:
Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 8,2 mld zł (wzrost o 1 proc.)
Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 5,5 mld zł (wzrost o 3,7 proc.)
Strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła ponad 1 mld zł
Strata techniczna z ubezpieczeń AC wyniosła 113,8 mln zł

 

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,8 mld zł (niższy o 13,4 proc.)
Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 351,4 mln zł (niższy o 55,8 proc.)

Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy w 2015 r. wyniósł około 800 mln zł.

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe straciły na ubezpieczeniach OC ponad 1 miliard złotych

 

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń