Warta – NNW Bezpieczna Rodzina


Warta – NNW Bezpieczna Rodzina teraz także w OC Komfort

W dniu 22 marca 2016 roku TUiR Warta S.A. wprowadziła

możliwość rozszerzenia opcji Bezpieczna Rodzina

do ubezpieczenia NNW komunikacyjnego, w OC Komfort.

Dotychczas opcja ta z sumą ubezpieczenia 300 tys. zł.

była dostępna jedynie w pakiecie obejmującym produkt

AC Komfort.

Dla kogo jest przeznaczone?

Dla każdego kierowcy, których chciałby niewielkim kosztem zabezpieczyć swoich najbliższych.

 

Opcja NNW Bezpieczna Rodzina to:

  • dodatkowe zabezpieczenie dla rodziny ubezpieczonego kierowcy,

  • gwarancja wypłaty dodatkowego wysokiego świadczenia z NNW w razie śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym,

  • atrakcyjne składki – już od 29 zł przy Sumie Ubezpieczenia 100 tys. zł,, a przy najwyższej sumie ubezpieczenia dla tej opcji, tj. 300 tys. zł, to jedynie 99 zł,

 

Do pakietu OC Komfort Warta proponuje też tradycyjne NNW na sumę do 5 tys. zł do 100 tys. zł.  obejmujące wszystkich pasażerów.

 

Więcej informacji na stronie: WARTA NNW Komunikacyjne