Na koloniach fajnie jest, ale…


Praca opiekuna kolonijnego to nie lada wyzwanie – pomoże mu sprostać

OC zawodu w pakiecie MIKROBIZNES Warty.

 

Wakacje to czas wypoczynku, ale też podejmowania się prac sezonowych. Wtedy startują biznesy sezonowe:
kawiarnie, lodziarnie, budki z hot – dogami, kramiki z pamiątkami czy bistra z kurczakiem lub smażona rybką.
Wtedy też wiele osób podejmuje decyzje o tym by część wakacji spędzić jako wychowawca kolonijny.

Bycie opiekunem na koloniach to nie lada wyzwanie i bardzo wielka, niekiedy nieuświadamiana, odpowiedzialność. Odpowiedzialność za nasz największy skarb – dzieci.

Szczególną odpowiedzialność nakłada się na wychowawcę kolonijnego, który ma pod opieką dzieci do lat 13.

Przepisy kodeksu cywilnego wykluczają bowiem jakąkolwiek odpowiedzialność dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia. Oznacza to w praktyce, że wychowawcy odpowiadają za wszystkie szkody jakie wyrządzą dzieci będące pod ich opieką
(zbicie szyby, dewastacje, zniszczenie sprzętów). Ponadto, niezależnie od wieku uczestników kolonii, odpowiadają
również za wszystkie szkody osobowe, urazy jakie przydarzą się dzieciom w związku z niewłaściwym sprawowaniem nadzoru.

Biorąc pod uwagę, że rośnie świadomość ubezpieczeniowa Polaków, posiadanie ubezpieczenia przez osoby,
które chcą się podjąć takiego zajęcia staje się koniecznością. W ofercie WARTY znajdziecie ubezpieczenie,
które wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

W ubezpieczeniu OC zawodu w pakiecie MIKROBIZNES PLUS oferujemy ochronę na szkody osobowe i rzeczowe
powstałe podczas wykonywania czynności zawodowych nie tylko wychowawcy kolonijnego, ale też:

instruktora sportowego,
nauczyciela,
przewodnika turystycznego.

 

Warto pamiętać, że w pakiecie MIKROBIZNES PLUS w pełnym zakresie ochronę znajdą też i inne działalności sezonowe: punkty gastronomiczne(kawiarnie, lodziarnie, bistra i bary), punkty handlowe.

 

Źródło: Warta